SION MENIGHETSBARNEHAGE

 

Vi vil utgjøre en positiv forskjell.

 

Sion er eier av barnehagen. Menigheten har et hjerte for barn, og menighetens ønske for barnehagen er at barna og deres familier skal få høre om Jesus. Barnehagen startet opp som en avdeling i 1993 og utvidet med en til avdeling i 2013.

I tillegg til den kristne formålsparagrafen som er toneangivende i driften, er barnehagens fremste oppgave å gi trygghet, tid og rom for lek og læring i samvær med små og store. Barnehagen er underlagt Barnehageloven og rammeplanen i likhet med alle godkjente offentlige og private barnehager.

Visjonen til barnehagen er: "Vi vil utgjøre en positiv forskjell," og verdiene omsorgsfull, åpen, og inkluderende , er spesielt viktige i barnehagen. Både visjonen og verdiene jobbes det bevisst med i det daglige samværet, og er utgangspunktet og bakgrunnsteppet for holdningene og planleggingen vår.

På programmet står frilek, turer, forming og gym, samt ulike gruppeaktiviteter. På stor avdeling er fredagen ekstra populær, for da er det lov å ta med seg leker hjemmefra. Fredagen er også populær fordi da har vi felles musikkstund for begge avdelinger. Dette gir oss fellesskapsfølelse som er verdifull. Musikk= gøy.

Barnehagen er liten og oversiktlig, har et trivelig miljø, både for barn, foreldre og ansatte. Vi benytter hele første etasje og deler av andre i menighetsbygget. Ved større arrangement, møter, eller fester får vi bruke møtesalen. Møtesalen blir også ukentlig benyttet til gym aktiviteter.

Barnehagen tar imot barn fra 0 -5 år, og vi tilbyr både delte og hele plasser.

Styrer i barnehagen er førskolelærer Hanne C.H.Dyngeland, og med seg i staben har hun 3 pedagoger og 5 assistenter. Et virkelig flott team, som er oppriktig opptatt av å gi barna det de trenger, både av omsorg, støtte og veiledning.

Dere er hjertelig velkommen til å besøke barnehagen og til å søke plass i den eller ta kontakt om dere ønsker ytterligere informasjon.-

Nyheter

Fortsatt noen ledige plasser i barnehagen!

Sion Menighetsbarnehage er liten og oversiktlig me [...] Les mer »