SMÅGRUPPENE I MENIGHETEN

I Sion har vi nå 4 smågrupper. Gruppene møtes i hjemmene annenhver uke på kveldstid. Noen av gruppene er rene kvinne og mannsgrupper.

Målet med å ha smågrupper er å ha åndelig og sosialt fellesskap i tillegg til søndagsmøtene hvor hele menigheten samles for å feire Jesus. 

I smågruppene blir vi godt kjent med hverandre slik at vennskap kan utvikles, og vi kan oppleve å være til åndelig og praktisk hjelp for hverandre.

Anne Lise og Per-Einar Rotvoll er ansvarlige for disse gruppene i menigheten. Dersom du ikke er med i en smågruppe, men ønsker dette, eller har noe du lurer på, kan du kontakte oss på Sion eller ringe oss på 91 58 57 09.


-

Smågruppene er en viktig del av hverdagen. Vi møtes hjemme hos hverandre, for å bygge vennskap og livet med Gud.