Ukemail 2021-02

Den viktige bønnetjenesten.

Så var samfunnet delvis stengt ned igjen og Jens Ottar og Andrè sendte søndag 10.jan fra sofarommet på Sion. 
Mye tyder på at det blir på denne måten en stund til og vi kommer til å ringe litt rundt i uken som kommer og spørre om hvordan folk har det. Dette er ikke for å overvåke, men for å våke over. Vi ønsker så sterkt at alle skal kjenne seg sett, selv om vi ikke kan samles fysisk.
Slik det ser ut i dag, kommer vi søndag 17.jan kl 1100 å ha samsending med Karmel der Andrè Birkeland skal tale.Vi arbeider også med å se på om vi kan legge noe lovsang inn i disse samlingene, uten å bryte det gjeldende regelverk.
 
 

Ukemail 2021-01

Sion stenger ned søndagene 10. og 17.januar.

Etter at de nye nasjonale smittevernreglene ble kjent søndag kveld, stenger Sion ned all aktivitet de to neste søndager. Frem til og med 18.jan er det kun lov å samles 10 personer på offentlig arrangement. Unntaket er begravelser der 50 kan samles. 
Vi sender over facebook og Andre Birkeland taler 10.jan og Jens Ottar Theisen den 17.januar.
Jeg vil gjøre dere til..( Jesus sier).
Sist søndag hadde vi møte på Sion og det var godt å samles selv om det kun ble med denne ene gangen i denne omgang. Herlig med lovsang, undervisning med litt bedre tid og ikke minst den gode praten både før og etter møtet.
Trygve var første mann ut i 2021 og tok oss med inn i den rettferdighet som Jesus har tilveiebrakt for oss.
 

Ukemail 2020-52

Julemail julen 2020.

Selv om restriksjonene nå er noe mildere, så blir det en annerledes jul for mange denne gangen. Vi kan samles flere i familiene, men selve fellesskapet på Sion får vi ikke oppleve før søndag 3.januar når Trygve taler.

Det kommer til å bli spilt inn en komplett julegudstjeneste i starten av denne uken. Her vil det være lovsangsgruppen som står for julesangene. Juleevangeliet blir lest av Betty, Andrè holder juleprekenen og Trygve avslutter med O helga natt. Arnè leder oss trygt gjennom programmet og hele julegudstjenesten blir tilgjengelig fra og med julaften ca kl 1500. Vi satser på en noe kortere utgave enn den vi hadde opplevd om vi var samlet på Sion
.
Gud være takk for din usigelige gave.
Fjerde søndag i advent ligger bak oss og denne søndagen var det Trygve som talte over nettet og Andrè ledet sendingen fra kjøkkenet på Bakkatun.
 
 

Ukemail 2020-51

Så fikk vi et møte sammen på Sion.

Da det etter nye regler ble lovlig å samles igjen, valgte vi i Sion å åpne opp for denne muligheten, selv om det bare ble for en søndag i denne omgang.
Smittesituasjonen i Bergen  ser nå ut til å være mer under kontroll enn i foregående uker. Likevel tar Sion sine forholdsregler og velger å stenge ned samtlige samlinger ut året.
Vi ønsker ikke å bidra til økt smitte i en juletid der mange også har tilreisende fra andre steder boende hos seg.
Dette er et drastisk tiltak, men vi ber om forståelse for den beslutning lederskapet har kommet frem til. 
Men vi sender digitalt over facebook med link fra vår nettside, både søndag 20.des og julaften. (Muligens tilgjengelig noe tidligere på dagen.)
Det som vi skal gjøre blir altså følgende:
Søndag 20.des kl 1100 på facebook: Trygve Birkeland, med Andre som møteleder. Tema: Juleevangeliet slik Paulus formulerer det.

Julaften 24.des kl 1500 på facebook: Arne Dyngeland leder oss gjennom en julegudstjeneste som blir spilt inn på Sion noen dager før dagen. Vår kjære medpastor Andre holder juleprekenen og lovsangsgruppen står for sang og komp. Juleevangeliet blir lest og her blir kanskje noen soloinnslag avsluttet med Trygve og "O helga natt".

Neste vanlige søndagsmøte i Sion blir deretter søndag 03.jan kl 1100 der Trygve taler. Her følger vi de til enhver tids gjeldende smittevernregler når vi samles. Skulle nye regler komme, vil vi benytte alle våre kanaler til å få ut slik info.
 
 

Ukemail 2020-50

Endrede korona-restriksjoner.

Det er nå innført noen endringer i regelverket som gjør at det vil være mulig å samles til møte søndag 13.des, der alle må sitte på samme stol fra de ankommer lokalet til de går. Munnbind skal brukes når en ankommer og går ut igjen og om en ellers forlater plassen under selve møtet.
Når det gjelder dem som har hatt korona, så følger de det regelverket som er gjeldende hva angår karantene og tidspunkt for å bli erklært frisk. Det er viktig å slå fast at det ikke er en risiko å være sammen med dem som har hatt korona og som er friskmeldte. Det viktigste er at de som kommer på møtet er friske.
Møtevertene skriver ned navn og  har med munnbind til dem som ikke har tatt dette med seg. Det bli ikke kirkekaffe og alle forlater lokalet med en gang møtet er ferdig. Det er selvfølgelig mulig å fortsette praten utenfor lokalet.
Vi har lov å være 50 stk pluss stab og vi tenker at det nå vil være forsvarlig å avholde dette møtet.
Imidlertid vil det IKKE BLI MØTE 20.DES. Da sender vi over facebook. Her gjør vi som andre menigheter, nemlig å sløyfe møte på denne dagen. Skulle det bli et smitteutbrudd ut fra en samling 20.des, så ville hele flokken ville måtte gå i karantene i hele julen...
Julaften på Sion.
Skulle ting nå gå greit og det ikke kommer mer restriktive endringer i regelverket etter 20 des, vil det bli julaften på Sion. Det er godt mulig at 50 pluss stab holder på denne julaftenen der ting har vært så annerledes i forkant. Vi får ellers vurdere om vi skal ha to korte og like gudstjenester, den siste kl 1500. Å avvise noen i døren på julaften er uansett ikke greit.....
Den viktige stillheten.
Andre søndag i advent var det Andrè som talte og Trygve ledet innslaget og sang to julesanger.
 
 

Ukemail 2019-49

Covid 19 i Sions rekker.

Det er gjennom den siste uken blitt kjent for oss at vi har personer i familier som har testet positivt på korona. Det er ikke dramatisk for dem det gjelder og ingen er lagt inn på sykehus. 
Karantene og isolasjon gjør likevel livene til dem det gjelder ganske utfordrende. La oss be om at dette går fort over og at tingene igjen kan gå tilbake til det normale. Dette viser imidlertid at det har vært riktig at Sion valgte å stenge ned sin virksomhet på alle felt.
 
 

-