Ukemail 2021-15

Vel overstått påske til dere alle!
Påsken ligger nå bak oss og for Sion sitt vedkommende ble det sending palmesøndag og digital søndagsskole både palmesøndag og 1.påskedag.Som dere skjønner så fortsetter nok den digitale sendeverden ennå en stund og og søndag 18.april kl 1100 blir det Anne Lise Theisen som deler med oss. Fremover vil vi nok måtte planlegge med korte horisonter, men følg med på nettsider og på mail for å finne de treffpunkt vi som menighet har.
 

Påskemail 2021

Sykom.

Som flere av dere nå vet så har Tone fått konstatert brystkreft. Dette ble heldigvis oppdaget så tidlig at det ser ut som om det kun blir en operasjon over påske og påfølgende strålebehandling. Om de ikke finner noe mer under eller etter operasjonen, så slipper hun cellegiftkur. Hun er sykemeldt inntil videre. Vi ønsker full åpenhet rundt situasjonen og det er godt med både familie og mange herlige mennesker i menigheten, når livet treffer oss på denne måten. Husk på oss. Trygve tenker å utføre  sine oppgaver for Sion som vanlig fremover. Palmesøndag sendte vi digitalt og hadde sending fra kjøkkenet på Bakkatun der Andrè ledet og Trygve talte. Etterpå hadde Andrè med flere digital søndagsskole og her deltok 8 barn og det ble rapportert stor stemning. Vibeke hadde andakten denne gangen. Takk for et flott initiativ. Det blir ikke sending 1.påskedag og alle er oppfordret til å følge Salt eller Filadelfia sine påskesendinger. Vår neste sending, som også blir digital er 11.april kl 1100 medpastor Andre taler.

 

Ukemail 2021-12

Sion stenger ned to søndager, foreløpig!
Som dere er kjent med har det det vært en økning i smitte tilknyttet noen bedehusmiljø i våre omegnskommuner. Her har nok folk både krysset kommunegrenser og ikke klart å overholde smittevernsregler, noe som nå rammer et betydelig antall mennesker som må i karantene. Det var lørdag et møte mellom byråd, smittevernetaten og pastorer for div menigheter i Bergen og utfra dette ble det selvpålagt nedstengning av flere menigheter allerede fra sist søndag.Sion valgte å kjøre sitt møte 21.mars, men med enda større fokus på overhold av regler, men også vi velger å gjøre vårt fremover for å hindre spredning av det smittsomme mutantviruset. Derfor blir det ikke møte verken palmesøndag eller første påskedag og vi håper å være sammen 11.apr kl 1100 der medpastor Andre vil tale. Vi sender digitalt på palmesøndag og Trygve taler.  Vi ser hva vi kan få til 1.påskedag, men her er vi ikke i mål foreløpig. Igjen vil vår oppfordring være at vi ringer hverandre, går tur og ellers er kreative med henblikk på å holde kontakten til vi igjen møtes. Takk for disse vidunderlige søndagene vi har hatt sammen, men godt fremmøte og søndagsskole hver gang.
 

Ukemail 2021-11

LED-Vest 2021.

Ledergruppen i Sion fikk lørdag være med blant de 100 som var til stede i Forum for å delta på Led 21 som dette året ikke kunne holdes nasjonalt. Vi fikk en herlig dag sammen med lovsang, undervisning og koronavennlig sosialt samvær. Øystein Gjerme som er hovedleder for Pinsebevegelsen i Norge, hadde to sesjoner som bare viser oss at han er en leder som både har visjoner, men også går foran i det han underviser om. Hans fokus var hovedsakelig disippelgjøring og livslang tjeneste, noe vi i Sion har hørt mye om denne vinteren.

Vi møtes søndager, inntil videre.
Sist søndag var vi også samlet på Sion og vi opplever nå at her kommer nye som også velger å komme tilbake flere søndager. Derfor har vi nå bruk for alle som til nå har hatt Sion som sitt hjem, men har forståelse for det ennå er mange som grunnet koronasituasjonen, velger å vente med å komme på møtene. Det var også fremmøterekord på søndagskolen denne søndagen. Inntil videre ser det ut til at vi kan samles som vanlig og søndag 21.mars taler Per Einar Rotvoll og på palmesøndag taler Trygve Birkeland. Følg med på nettsidene og på mail. Endringer kan skje på kort varsel.
 

Ukemail 2021-10

Ingen nye restriksjoner pr 7. mars  for uken som nå starter.
Det var varslet at det ville komme nye strengere restriksjoner i løpet av søndag 07.mars, men slik det nå ser ut kan mye tyde på at mulige innstramminger ikke vil bli innført før i starten av uke 11.
Dette betyr, inntil annen beskjed foreligger, at vi samles på Sion søndag 14.mars og vi gleder oss til å høre medpastor Andrè tale til oss. Det var et herlig møte på Sion sist søndag og Hanne ledet oss gjennom et møte med lovsang, søndagskole , oppmuntrende preken og mange til forbønn.
 

Ukemail 2021-9

Endelig sammen igjen!

Det var en herlig glede å kunne samles igjen både små og store. Det var godt fremmøte og vi hadde søndagsskole for barna. Så kjekt å se at vi nå er en flergenerasjonsmenighet og dette gjenspeiler seg både i møteform og sangvalg.Om ikke det igjen kommer strengere koronatiltak, satser vi på møter de neste søndager på Sion med god avstand og ellers de regler som måtte gjelde. Søndag 07.mars taler Jens Ottar Theisen og søndagen etter den 14.mars, formidler Andrè Birkeland Guds ord til oss. Inntil videre avventer vi med igangsetting av nærfellesskap, bønnemøter og formiddagstreff. Følg med på nettsiden som er   sionblomsterdalen.com
 
 

-