Ukemail 2021-43

Evangeliet til alle mennesker.
Det var kjekt å samles på Sion sist søndag der Arne ledet, Sølvi hadde lovsangen, det var nattverd,  søndagsskole og Jens Ottar Theisen talte. Han takket menigheten for støtte til å reise til Tanzania og Kenya i november, der han skal undervise på flere bibelskoler tilknyttet World Impact. Kontaktpersonen er her Mary Felde som er godt kjent for oss på Sion.
 

Ukemail 2021-42

Bra utsikt. Menneskene der ute som vi er til for.
Også den siste høstferiesøndagen var godt besøkt på Sion og vi gleder oss over å kunne feire Gudstjeneste under mer normale forhold, der blant annet den gode praten med folk under kirkekaffen, nå  er på plass igjen.
 

Ukemail 2021-41

Høstferie, men bra med folk på Sion.

Sist søndag var første søndag i høstferien, men fremmøte var ikke preget av dette. Her var en god flokk samlet og flere av de tilstedeværende hadde ikke vært på Sion før. Dette er spennende for oss og det er en sann glede å se hvor bra våre egne agerer og inkluderer dem som er nyankomne på helt fortreffelige måter. Vi hadde ikke  søndagskole denne første søndagen i høstferien, men neste søndag er dette tilbudet på plass igjen.

 
 

Ukemail 2021-40

På besøk hos seniorlaget i Ytrebygda kirke.
Sist tirsdag var jeg invitert til Ytrebygda kirke for å holde et foredrag, synge og holde en andakt. "Med skråblikk på en oppvekst innenfor landbruket i Ytrebygda på 60 og 70-tallet" var tema. Foredraget ble meget vel mottatt og den godt voksne forsamlingen som fylte kirketorget, fikk en fortelling preget av både humor og alvor.
Mot avslutningen av arrangementet hadde jeg en andakt og fikk være frimodig og fortelle om Gud som ønsker alle velkommen hjem. Takk for forbønn. Her så jeg mange som verken frekventerer kirke eller bedehus. Tenk, hver gang de samles, så er det en andakt. La oss takke Gud for alle møtepunkt i bygden der mennesker kan få høre evangeliet.
 

Ukemail 2021-39

Koronarestriksjonene opphevet.
Lørdag kl 1600 skjedde det gledelige at Norge ble gjenåpnet etter et og et halvt år med restriksjoner av ulik art. Dette medfører at vi nå rigger salen som før og avstandsmeteren gjelder ikke. Eventuelle aktiviteter som har vært rammet, kan nå igangsettes, men det er viktig å respektere dem som likevel av ulike grunner, ønsker å opprettholde en viss avstand fremover.Det ble en flott søndag på Sion og siden Norge var åpnet opp så hadde vi nattverd som vanlig og de som ønsket kunne stå og synge. Trygve var gjest på søndagsskolen og det var en god opplevelse å være sammen med 6-7 barn som hadde mye å fortelle. Vi snakket sammen om takknemlighet.
 

Ukemail 2021-38

Fult hus, barnevelsignelse og Halvard Hasseløy

Vi fikk en nydelig stund sammen denne søndagen.Vi fikk gleden av å velsigne lille Mathilde til Vegard og Veronica Asphaug og Halvard Hasseløy kom å delte hjerte sitt for Ukraina og for evangeliet. Denne søndagen var det så stort frammøte på Sion at det ble vanskelig å finne parkering utenfor. Vi håper på mange mennesker i Sion i tiden som kommer. 

Det begynner å bli en lang og god tradisjon å få ha Halvard Hasseløy hos oss en søndag på høsten. Halvard startet med å takke oss og andre lokale menigheter som er med på å legge til rette for kles-innsamlingen hver høst. Dette betyr masse og hadde vært vanskelig for Halvard å ordne uten det lokale engasjementet. Takk til alle som både har bidratt med organisering, spre ordet og sekker med klær.

 
 

-