Ukemail 2020-43

"Kom! Hvordan ser dette ut for oss som allerede tror?"

Møteleder Hanne ønsket oss alle velkommen og minnet oss om at det er viktig å løfte blikket. Ser vi bare ned, så ser vi lite. Om vi løfter blikket til Gud vil vi oppleve at vi ser mer og kommer i kontakt med Ham som kan hjelpe når livet ikke blir det vi hadde håpet på.
 

Ukemail 2020-42

Guds herlighet øker på.

Da ligger høstferien bak oss og begge søndager har det vært godt fremmøte og søndagsskole for den lille barneflokken. Det har vært godt å være sammen og sanggleden har vært upåklagelig selv med litt ulik besetning i lovsangen.
 

Ukemail 2020-41

"KOM"

Så er første søndagen i høstferien her vest over og vi kan se tilbake på en god gudstjeneste på sion der alle generasjoner var med. En ny sang i lovsangen ble godt mottatt og Cecilie hadde en fin flokk med barn med seg på søndagskolen.
 

Ukemail 2020-40

Stor-søndag på Sion.

Sist søndag hadde vi den første stor-søndag på Sion, noe som best kan sammenlignes med det vi før kalte for familiemøter. Dette er en noe kortere samling der vi er sammen, alle sammen, hele tiden. Vi har barnesanger, leker, andakt og vanlig lovsang.. og etterpå var det grilling ute i det nydelige sommer/høstværet.
Dette fungerte meget godt og hvis vi telte med alle barna som var der, inklusiv babyer, var det 15 barn på Sion denne formiddagen. Barna satt på egne små stoler fremme i salen og det ble en herlig formiddag i Sion. Vi har bedt om at barna skal komme til Sion og nå fikk vi virkelig se bønnesvaret. Flere barn fra barnehagen og lokalmiljøet var også med oss og trivselsfaktoren var høy.
Medpastor Andre ledet samlingen og barnepastor Ida Danielsen fra Pinsekirken Tabernaklet, hadde en herlig undervisning om åndens frukter. 
 

Ukemail 2020-39

En modig kirke

De to siste søndagene har vi hatt besøk fra samarbeidspartnere Sion har på misjonsfeltet. Denne søndagen hadde vi besøk av Rune Edvardsen fra Troens bevis.
Selv med korona restriksjoner, var det en fin flokk som ankom Sion og denne gangen var flere av barnefamiliene med oss og vi hadde søndagskole med full intro og barna i rekke rad ut av møtesalen, på veg til søndagskole en halvtimes tid ut i møtet.
 

Ukemail-38-2020

Fokus SOS-Ukraina

Reglene tillater nå at bare 50 personer kan samles når vi har våre søndagsmøter. Vi har brakt på det rene at personer som har oppgaver i det konkrete møtet, kommer i tillegg til dette antallet. Det betyr at vi fremdeles har noe å gå på og møtene fortsetter som før og smittevernreglene følges.
Sist torsdag ankom traileren fra SOS-Ukraina Sandsli videregående skole og det ble en jevn strøm av biler som avleverte sekker med klær og sko pluss noen sykler og sykkeldeler. Jeg var selv med hele ettermiddagen og Hasseløy kunne fornøyd konstantere at det kom inn flere sekker enn i fjor.
Søndag var vi alle på plass på Sion og det ble en formiddag med fokus på den vanskelige situasjonen i Ukraina. Krigen er ikke så intens nå, men folket lider og koronasituasjonen får langt mere alvorlige følger enn her i Norge. De som mister jobben har ingenting å hente fra myndighetene og behandlingstilbudene for dem som blir rammet av korona, er svært mangelfulle.
Midt inn i denne situasjonen leverer Open heart mer enn 50 tonn mat hver måned og over klær og sko tilfaller fattige familier som organisasjonen får kontakt med. Over 600 mennesker får hjelp gjennom rusbehandlingssentrene som finnes flere steder og vi fikk høre flere rørende fortellinger om vår Gud som reiser opp mennesker til et helt nytt liv.