Menighetens adresse:

Menigheten Sion Blomsterdalen 
Skagevegen 82 
5258 BLOMSTERDALEN 

Telefon:
Pastor Trygve Birkeland:   91 78 91 68  
Barnehagen:                      55 99 02 87
 
E-post: 
Send e-post til menigheten 
Send e-post til pastor Trygve Birkeland
 

Kontonummer:      3413 30 14650
Org.nummer:         971 352 272
Regnskapsfører:   Collegium Økonomi AS
 

-