Ukemail 2021-25

Smitteregimet er på hell.
Så fikk vi en nok en herlig søndag på Sion der alle generasjoner var representert. Flere nye ga uttrykk for at det opplevdes svært godt å være sammen med oss. Smittetrykket er ikke så stort lenger og mye tyder på at vi kan ta av munnbindene neste søndag, selv om det er fullt lov å beholde dem på. Søndag 27.jun kl 1100 har vi et litt kortere sommermøte på Sion der vi har gleden av å ha barnevelsignelse for Marie Ellinor til Marit og Andrè. Trygve har en kort preken. Det settes sammen et lovsangsteam for anledningen. Fra og med søndag 4.juli til og med søndag 08.aug, blir det DELEMØTER hver søndag kl 1100 der det vil være utpekt en møteleder som har et overordnet ansvar for samlingen.
 
 

Ukemail 2021-24

Hele lovsangsbandet på plass!
Så fikk vi endelig en søndag der alle i lovsangen var til stede på en gang. Herlig med trommer, bass og gitar, med Sølvi som lovsangsleder på piano. Vi kjente at dette hadde vi savnet og selv med koronarestriksjoner, var sangen godt hørbar. Søndag 20.jun kl 1100 kommer Mary Felde til oss for tredje gang. Hun er en dyktig forkynner som på en forbilledlig måte klare å snakke enkelt om Guds nåde og den rettferdighet Jesus har fått i stand for oss. Søndag 27. juni endrer vi møteplanen og har et vanlig møte, muligens litt kortere. Da skal vi ha barnevelsignelse og denne gangen er det Marie Ellinor til Marit og Andrè som skal bæres frem for menigheten.Vi setter sammen et lovsangsteam for anledningen og Trygve har en kort tale. Så starter sommerens delemøter fra 04 jul til et stykke ut i august.
 

Ukemail 2021-23

Sakte normalisering.

Så godt å treffes nok en gang og selv med smitteverntiltak, så kjennes dette veldig bra. Lovsang og søndagskole, preken og herlig møteledelse gir gode rammer og Gudsnærværet merkes. Det fikk vi høre fra nye som er innom oss, også denne søndagen.Vi starter med opp igjen med bønnemøter mandag 07.jun og lederne for nærfellesskapene velger selv om de skal samles før ferien eller vente med oppstart til ut i august. Husk likevel smitteverneregler og avstand om dere velger å komme sammen.Det er to vanlige søndager igjen før sommerens delemøter starter. Søndag 13.juni kl 1100 er det vår medpastor Andrè Birkeland som taler og vi kjenner at det han bringer er viktig for vår menighets nå-situasjon og fremtid.Søndag 20.jun kl 1100 kommer Mary Felde på besøk igjen. Hun har vært hos oss to ganger tidligere og arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Få med dere denne søndagen før det går mot sommer og ferie for mange.
 
 

Ukemail 2021-22

Sommer i luften!

Vi er gjenstand for et herlig vær disse ukene og gleder oss over at smittevernreglene, slik det nå ser ut, kan være i ferd med å utfases. Det var kjekt å ha Sølvi på plass i lovsangen etter 4 måneders fravær fra Sion, da hun bor i en annen kommune. Godt å kunne synge sammen, både oss på plattformen og små og store i salen. Sist onsdag hadde vi dugnad på Sion sammen med barnehagen og det var en fin flokk som var med på forefallende arbeid og mye rydding, ikke minst på loftet som nå skal brukes til søndagskole/barnekirke når rommet er oppusset. Søndag 06.juni kl 1100 taler Trygve B og tema vil være: "Å leve i den utilfredse tilfredshet". Spennende tema både for forkynner og tilhørere og budskapet er aktuelt som aldri før. Søndag 13.jun kl 1100 taler medpastor Andrè B. Relevant undervisning som vi trenger i den situasjon Sion befinner seg i akkurat nå. Vi tar også med i langtidsplanleggingen at Mary Felde besøker Sion søndag 20.jun kl 1100. Hun er engasjert på de fleste kontinent og har med seg en forkynnelse som setter selv godt etablerte kristne i frihet..

 

Ukemail 2021-21

Vel overstått Pinse!

Denne Pinsen hadde vi ikke delemøte, men vanlig møte og det var en fin flokk som var samlet i denne langhelgen. Fremdeles gjelder smittevernreglene, men mye tyder nå på at ting kan normaliseres fremover. Sølvi sier hun blir med fra søndag 30.mai og da blir det litt mer lyd og stemmer i lovsangen. Onsdag 26.mai kl 1800-2030 har vi dugnad sammen med barnehagen og her blir det varierte oppgaver som skal utføres. Søndag 30.mai kl 1100 taler Anne Lise Theisen og hun kommer til å ha fokus på fornyelse i vårt indre menneske. Det blir et viktig budskap inn i en tid der mye vil være i forandring.
 

Ukemail 2020-20

Medpastor Andrè Birkeland hadde ansvaret både for lovsang og møteledelse på søndagens møte. Trygve var invitert til å tale i Pinsekirken Tabernaklet. Marit var den som hadde søndagsskole ansvar for barna. Vi er utrolig takknemlige for å ha familien Marit og Andrè Birkeland blant oss. De er til stor inspirasjon og glede for menigheten.

 
 

-